Ordblindes vej til Mestring

Bogen rummer alt, du skal bruge i praksis til at arbejde med den følelsesmæssige side af det at være ordblind og hjælpe ordblinde elever med at forstå og acceptere deres ordblindhed.

Ordblindes vej til mestring henvender sig til læsevejledere, ordblindelærere og alle, der arbejder med ordblinde børn i grundskolen.

 

Accept, forståelse og mindset

Bogen tager fat om ordblindes sekundære følgevirkninger, fordi det er så afgørende for læring, at eleven accepterer sin ordblindhed og på den måde er åben for at gøre noget ved den.

Forfatter, iværksætter og ordblindekonsulent

Mie Askjær Midtgaard

Mie Askjær Midtgaard er uddannet skolelærer og læsevejleder, er ejer af virksomheden Ordblindetalent, hvor hun arbejder som ordblindeunderviser, foredragsholder og konsulent.

Mie tror på, at ordblinde kan funkle og mestre, hvis bare de får den rette hjælp. Det er hendes vision at få ordblindetalentet frem hos de ordblinde, så de får troen, viljen og redskaberne til at fungere på lige fod med deres klassekammerater.

Mie Askjær Midtgaard forfatter til Ordblindes vej til mestring
Forfatter Mette Bach Lauersen

Forfatter & læsevejleder

Mette Bach Laursen

Mette Bach Laursen er lærer og læsevejleder på en stor folkeskole i Horsens. Hun har tidligere arbejdet som redaktør og forfatter på portalen Danskfaget indskoling ved forlaget Clio Online.

Mette har i en årrække udviklet og afprøvet aktiviteter og øvelser (fra bogen) med de ordblinde børn for at undgå sekundære vanskeligheder.

Motivationen har været at give de ordblinde de bedst mulige forudsætninger for at dygtiggøre sig og samtidig at klæde øvrige aktører om den ordblinde på til at støtte om den ordblinde børn.

 

trykte bøger

Oplag

Solgte bøger

Book os!

Oplæg

Få en introduktion af ordblindes sekundære følgevirkninger og mestringsmodellen.

Zoom ind på aktører, værktøjer og ressourcer fra bogen.

Vekselvirkning mellem teori og hands-on, hvor lytterne inddrages og kan stille spørgsmål.

Workshop

Få en introduktion af ordblindes sekundære følgevirkninger og mestringsmodellen.

Zoom ind på aktører, værktøjer og ressourcer fra bogen.

Deltagere afprøver øvelser med grafisk facilitering og har mulighed for spørgsmål, dialog samt refleksion over egen praksis.

Kursus

Formøde mellem skole og os som ordblindekonsultenter.

Der stilles skarpt på igangværende indsatser og behov for opkvalificering.

Præsentation af Mestringsmodellen (aktører, værktøjer og ressourcer) og udarbejdelse af årshjul målrettet jeres skole.

Det mener læserne

“Det er evident, at skal vi løfte opgaven med elever med ordblindhed, som ikke trives i skolen, og som måske er i modstand eller har manglende forventning om egen mestring i eller efter skolen, så skal skolens indsats ændres – her er en helt konkret mulighed for at medtænke den emotionelle dimension i skolens indsats.”

– Helle Bonderup

Lektor i dansk og underviser på ordblinde- og læsevejlederuddannelserne på VIA University College

“Med ORDBLINDES VEJ TIL MESTRING i hånden er det blot at smøge ærmerne op og lade sig guide igennem et hav af konkrete værktøjer, øvelser og figurer, der alle stiller skarpt på et område, jeg ikke tidligere har set belyst så godt og konkret. Denne bog har vi ventet på i mange år.”

– Jette Paagaard

Læringskonsulent, Hedensted Kommune

“For mig at se kommer denne bog som kaldet. Den er gennemarbejdet og praksisnær og giver konkrete muligheder for at arbejde med ordblinde elevers forståelse og accept af deres ordblindhed. Men bedst af alt: Alle aktører omkring den ordblinde elev er inddraget i samarbejdet. Jeg synes, det er en stor styrke ved bogen. Elevers ordblindhed udvikles i samspil med deres omgivelser, så derfor er Mestringsmodellen, som præsenteres i bogen, et rigtig godt redskab og en vigtig tilgang i arbejdet.”

 

– Anette Høj Madsen

Læsekonsulent

“En alsidig mestringsmodel for ordblinde med flere. En relevant udgivelse, der direkte kan anvendes i forhold til skolers systematiske arbejde med at strukturere og sætte rammer. En tillægsgevinst er at indholdet kan anvendes direkte på andre af skolens elevgrupper som flersprogede elevers vej til mestring af sprog i skolens fag.”

 

– Sofia Esmann Busch

Lektor, Ph.d.

“Ordblinde elever er forskellige, og derfor er denne bog en stor hjælpende hånd i arbejdet med at lave en ordblindevenlig skole, hvor elevernes sekundære vanskeligheder anerkendes. Bogen kvalificerer og giver retning til de fagprofessionelles praksis i hverdagen. Lige fra komplette forløb og handleplaner til gode ideer og tiltag, som lærerne kan tilpasse deres eksisterende praksis.”

 

– Gitte Møldrup Frederiksen

Ordblindekonsulent

“En helt igennem fantastisk håndbog om det at være aktør omkring ordblinde elever. Det er positivt, at bogen, udover teori om mestringsmodellen, især lægger vægt på konkrete cases og undervisningsoplæg samt anvendelige ark til at strukturere alt omkring den ordblinde elevs mindset og dygtiggørelse. Rigtig store anbefalinger til især læringscentre, da alle skoler bør have denne bog på hylderne.”

 

– Mette F. F. Dyreborg

Lektørudtalelse DBC

Forfatterne Mie Askjær Midtgaard og Mette Bach Laursen

Kommende events

30.04.2024: Oplæg på NOTAS “ALLE KAN LÆSE”-KONFERENCE I VEJEN

Vi bidrager med vores viden

Følg os på Facebook

Kontakt os

14 + 7 =

Kontakt - foredrag og workshop

Telefon 2093 9501
kontakt@ordblindesvejtilmestring.dk