Workshop

Med afsæt i mestringsmodellen kigger vi på ordblindes sekundære vanskeligheder. 

Målgruppe:
Kommuner, læsevejledernetværk og læsevejledere.

Beskrivelse:
Workshoppen tager udgangspunkt i baggrund og intention med bogen. Herefter følger en introduktion af ordblindes sekundære vanskeligheder og mestringsmodellen som værktøj. Der vil I oplægget zoomes ind på de konkrete værktøjer og ressourcer til aktørerne ”Den ordblinde elev” og ”læsevejlederen”. Workshoppen  vil være en vekselvirkning mellem teori og hands-on, hvor deltagerne afprøver udvalgte øvelser med grafisk facilitering, som kan bruges fremover i egen praksis. Gennem hele workshoppen, vil der være mulighed for spørgsmål og dialog samt refleksion over egen praksis.

Varighed:
3 timer (inkl. formøde, forberedelse og begge ordblindekonsulenter Mie og Mette)

Deltager pris med køb af bog: 1250kr + moms
Deltagerpris uden køb af bog: 800 kr. + moms

Krav til at kunne gennemføre workshoppen:
Minimum 15 tilmeldte