Kursus – mestringsmodellen

 

Med udgangspunkt i jeres skoles behov tilrettelægger vi et årshjul med de nødvendige indsatser.

Kom godt i gang med mestringsmodellen

Målgruppe:
Skoler, læsevejledere og leder

Beskrivelse:
Kurset tager udgangspunkt i et formøde i mellem skoleleder, læsevejledere og os som ordblindekonsulenter. Der stilles skarpt på jeres skoles igangværende indsatser og behov for opkvalificering.

Herefter følger en præsentation af Mestringsmodellen; dens aktører, redskaber og værktøjer, hvorudfra der udarbejdes et målrettet tilrettelagt årshjul tilpasset jeres skole.

Varighed:
2 timer

Pris:
16.000 kr.+moms (inkl. Online/telefonisk formøde, Forberedelse og begge ordblindekonsulenter Mie og Mette)

Ved transport på mere end en time tillægges kørselstid

Der er mulighed for at opgradere til et aktionslæringsforløb med to praktiske workshops a 3 timer – pris ved henvendelse