Oplæg

Omdrejningspunktet er pointerne fra bogen “Ordblindes Vej til Mestring. Oplægget veksler mellem teori og hands-on, hvor publikum inddrages.

Målgruppe:
Lærere, læsevejledere eller øvrige med interesse for ordblindhed

Beskrivelse:
Oplægget tager udgangspunkt i baggrund og intention med bogen. Herefter følger en introduktion af ordblindes sekundære vanskeligheder og mestringsmodellen som værktøj. Der kan i oplægget zoomes ind på en eller flere aktører, herunder de konkrete værktøjer og ressourcer, der hører til aktørerne. Oplægget vil være en vekselvirkning mellem teori og hands-on, hvor lytterne inddrages. Til sidst i oplægget kan der stilles spørgsmål.

Varighed:
1-1,5 time

Pris:
fra 12.000 kr. + moms (inkl. formøde, forberedelse og begge ordblindekonsulenter Mie og Mette)

Maks. deltagerantal:
40 personer – Ved flere deltagere udregnes tilbud

Transport:
Ved transport på me
re end en time tillægges kørselstid

Eksempel på agenda for oplægget: